Bakkens tips: Slik kapper du tømmer effektivt

Bakkens tips: Slik kapper du tømmer effektivt

Driver du med vedhogst og skal kappe tømmer selv? Da har vi noen nyttige tips som kan gjøre arbeidet litt enklere.

Å kappe tømmer tjener flere formål. Mens større tømmerproduksjoner gjerne baserer seg på kapping til byggeindustri, papirproduksjon, brensel og lignende, er det også mange privatpersoner som velger å kappe tømmer for eget bruk. De aller fleste forbinder nok tømmerkapp med vedproduksjon, men det er også en fin måte å forvalte skog slik at man fremmer en sunn vekst av trær, reduserer brannrisiko og forbedrer habitatet for dyrelivet. 

Uavhengig av formålet med tømmerkappingen, krever kapping av tømmer godt forarbeid for å oppnå presise og sikre kutt i tømmerstokken. I denne artikkelen deler derfor vår fagansvarlige, Jan Sigurd Bakken sine beste tips for å lykkes. 

1. Forbered stokkene grundig

Dersom tømmerstokkene har ligget på bakken en stund før kapping, er det viktig at man forbereder stokkene grundig. Dette er fordi en skitten tømmerstokk kan forårsake flere ulemper på veien.

Vanligvis kvister man stokkene på forhånd, men i frostvær er det også stor risiko for at grus og jord fester seg til stokkene. For å unngå sikkerhetsutfordringer og skade på sagen, er det derfor viktig at man fjerner så mye is, stein og jord som mulig fra stokkene før man går i gang med selve kappingen. Dette gjøres enkelt ved å banke bort isen og småsteinen der du skal sage - enten ved bruk av hammer eller et annet egnet verktøy du har for hånd.

2. Slip sagkjedet

Et velslipt sagkjede er uhyre viktig i tømmerskjæring. Dette sikrer at man ikke trenger å legge like mye press på sagen, og dermed unngår man høy friksjon og unødvendig slitasje på sagbladen. I tillegg vil det føre til mer presise kutt og en enklere sag å jobbe med.

Sliping av sagkjedet utføres med en kjedefil for motorsag. Start først på en side av tannkjedet og fil etter hvor sløvt kjedet ditt er. Er kjedet veldig sløvt, kan man trykke ned filen og file over tre ganger mens man skubber filen fra seg. Vinklene på kjedefilen skal passe mot sverdet slik at man alltid automatisk har 30 grader vinkel. Fil først på en side, og ta to omganger på hver tann. Snu deretter kjedet og gjenta samme prosess. For bedre stabilitet kan det være lurt å feste sagen fast i noe før man går i gang med filingen.

3. Riktig teknikk for presise kutt

Riktig teknikk avhenger i stor grad av hvor god jobb du har gjort med slipingen av sagkjedet i forkant. Når man arbeider med større stokker, vil man vanligvis gå over fra begge sider for å få et rett kutt gjennom stokken. Dersom man har slipt sagkjedet riktig, vil man enkelt kunne treffe sporet på motsatt side slik at stokken faller på bakken selv.

Visste du at vi har flere korte tipsvideoer på vår Youtube-kanal? I Bakkens tips får du gode råd fra vår fagansvarlig innen alt fra skogbruk, landbruk og anlegg.

 

 

Tilbake