Salgsbetingelser


Foretaksinformasjon
Org. nr: NO 970 998 136 MVA
Wee.no AS

Kontaktdetaljer:
Frakkagjerdvegen 127,
5563 Førresfjorden.
Sentralbord: 52 77 01 11
mail: [email protected]

 

Produktinformasjon og pris

Priser Alle priser er i norske kroner og vises eksklusive merverdiavgift. Merverdiavgift vises i kassen før betaling.

Forbehold Avtalen er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, over telefon og annen kommunikasjon eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Vi vil derfor kunne kreve kjøpsavtalen opphevet selv i tilfeller hvor varen allerede har blitt utlevert.

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre Om en har valgt betalingsløsningen Svea eller Vipps hurtigkasse, sendes varene fortløpende så snart ordren er behandlet hos oss. Velger en faktura fra Wee.no er dette forhåndsbestilling, og varen blir sendt etter registrert betaling. Fakturagebyr tilkommer. 
Når en vare blir bestilt, reserveres varen på vårt lager inntil faktura forfaller. Etter faktura har forfalt uten innbetaling forbeholder Wee.no seg retten til å selge produktet videre. Merk at ved valg av papirfaktura vil et spesifisert gebyr legges til i ordren.

Leveranse Vanligvis vil varene sendes fra oss 1-2 virkedager etter mottatt betaling. For produkter som krever dokumentert opplæring må dette fås ved henting av varen hos Wee. Vi kan også sende ut instruktør for å gi opplæring i deres bedrift mot avtalt pristillegg. Ordre betalt med kredittkort/ SVEAfaktura /vipps i nettbutikken sendes fortløpende.

Frakt Alle forsendelser transporteres gjennom Bring. 

Betaling: Varen må betales før den blir sendt fra vårt lager hvis ikke annet er avtalt. Faktura som behandles av wee.no vil i tillegg ha et ekspedisjonsgebyr på kr 28,00,- (eks. mva.)  Dette gjelder ikke betalinger gjennom kredittkort/vipps.

Personopplysninger wee.no behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Klikk her for å lese vårt personvern og cookie regler.

Kortinformasjon Når du handler hos oss  blir betalingen behandlet av SVEA , som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Våre priser er basert på valutakurs 1 USD = NOK på salgsdagen. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene dersom disse avviker med mer enn 2% på leveringsdagen.

Rutiner for retur av varer

Avbestilling Ta kontakt snarest dersom du ønsker å avbestille varene, hvis varen blir sendt fra oss blir du nødt til å betale returporto. 

Reklamasjon Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett Ifølge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet.
Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven. Angrerettskjema finner du her.

Retur - Reklamasjon (alle varer)
Ta alltid kontakt med wee.no for å avtale returer. Returer uten avtale godkjennes ikke.
Kunden må selv ordne med leveranse av varen. Wee.no betaler ikke frakt ved retur av vare.
Skaffevarer eller varer spesielt bestilt for kunden tas ikke i retur.
Varer som ønskes returnert skal ikke være benyttet, brukt, montert eller overmalt, samt være i original emballasje.
Godkjente returer krediteres med 80% av varens verdi.
Ved reklamasjon skal reklamasjonsskjema følge varen og sendingen skal være merket med saksnummer og ordrenummer.
Større maskiner som traktor, gravemaskin, hjullastere, truck, dumpere, beitepussere, m.m., må returneres til vårt verksted ved reklamasjon- og garantiarbeid. Returfrakt bekostes av kunde. Vi kan sende ut servicepersonell. Garantiarbeid utføres kostnadsfritt, men reisetid og eventuelt opphold må dekkes av kunde.

Andre unntak: Vær oppmerksom på at varer eller deler som er spesialbestilt, det vil si bestilt spesielt etter kundens ønsker eller som på annen måte avviker fra standardutvalget, ikke kan avbestilles, returneres eller kanselleres etter at bestillingen er fullført.

Garanti
Ett års garanti, ellers reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven.
Garanti betingelser for maskiner/utstyr som krever førstegangs service.

For maskiner som hjullastere, trucker, gravemaskiner mm. som skal førstegangs service kreves det at service er utført og dokumentert hos Wee, våre samarbeidspartnere eller annet autorisert verksted. førstegangsservice skal utføres etter 50 timers bruk for maskiner med timeteller eller 3 måneder for maskiner uten timeteller.

Dersom førstegangservice ikke er utført iht. betingelsene kan garantien falle bort.
For maskiner som brukes i utleie med mange forskjellige brukere gis det ikke garanti.
Alle maskiner/produkter som brukes i motorsport gjelder heller ikke garantien.
Garanti varmepumper, varmestyrte sentraler, solfangere og tanker til private kunder
Ett års garanti – 5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Wee er meget behjelpelige med support på email eller telefon dersom det skulle være behov for det i forbindelse med oppstart eller feil på anlegget. Ved feil sender Wee ut deler som følere, elektronikk kort, kondensatorer mm. I verste fall sender vi ut ny varmepumpe. Kunde må selv organisere montering/bytte av deler eller varmepumpe.

Wee sender ikke ut teknikere rundt om i landet, dette må kunden selv organisere og bekoste.
Hvis en varmepumpe skulle havarere betaler ikke Wee differansen på ekstra strømutgifter i perioden varmepumpen er ute av drift.

Alle varmepumpene kommer ferdigfylte med godkjent gass fra fabrikk.

 

HVA SOM OMFATTES AV GARANTIEN Garantien omfatter utbedring av brudd, feil eller skade på produktet eller komponenter som inngår i produktet. Garantien omfatter mangler som skyldes materialbrudd, feil under bearbeiding i produksjon, montering. Garantien omfatter funksjonssvikt som innebærer at produktet ikke fungerer som beskrevet i bruksanvisningen. Garantien omfatter nye deler levert på ordinære fraktbetingelser fra Wee.no.

HVA SOM IKKE OMFATTES AV GARANTIEN Garantien dekker ikke økonomiske tap som følge av driftsavbrudd. Garantien dekker ikke følgeskader av feilbruk. Garantien dekker ikke transport av produktet mellom kunde og forhandler ved en reparasjon. Kunden må ordne med transport av produktet til wee.no. Alternativt kan kunden få utført garantiarbeidet der produktet er plassert mot at kunden selv dekker reise, kost og bo-utgifter for serviceperson. Garantien omfatter ikke normal slitasje. Ønsker kunden reservedeler sendt raskere enn ordinær frakt, betaler kunden merkostnaden for dette.

HVA SOM GJØR GARANTIEN UGYLDIG Garantien er ugyldig hvis det oppstår feil eller skader på produktet som skyldes feil bruk ved at instruksjonene i bruksanvisningen ikke er fulgt. Garantien er ugyldig hvis produktet er brukt til andre bruksområder enn de som er beskrevet i bruksanvisningen. Garantien er ugyldig hvis det er brukt uoriginale reservedeler eller hvis foreskrevet vedlikehold av produktet ikke er fulgt. Kunden vil bli avkrevd dokumentasjon på utført vedlikehold.

EL-retur
Vi tar imot alle elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) tilsvarende de vi selger. Dette sender vi videre til gjenvinning, og sparer miljøet. Mottaket gjelder for privatpersoner.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. SVEA krav til salgsbetingelser samsvarer med Forbrukerombudets” Standard salgsbetingelser for brukerkjøp av varer over Internett”.

For flere tips og råd, se:
https://www.forbrukerradet.no
www.lovdata.no