Leverte ny omsetningsrekord i første halvår

Leverte ny omsetningsrekord i første halvår

Wee.no, som har vokst seg til en av Norges 30 største nettbutikker, økte omsetningen med 40 prosent i første halvår 2023. Dermed passeres nok en milepæl for den landsdekkende utstyrs- og maskinleverandøren.

– Året så langt har gått over all forventning, sier adm. dir. i Wee.no, Rune Wee.

Med hyppige rentehevninger, betydelig prisstigning i samfunnet og en kjøligere økonomi var det nemlig ikke gitt at utstyr- og maskinleverandøren ville kopiere den gode åpningen av fjoråret. Nå kan administrerende direktør Rune Wee konkludere med at de har klart nettopp dette.

– Det er første gang vi passerer 100 millioner kroner i omsetning for et halvår, og det med god margin. 135 millioner kroner etter K2 gir en vekst på hele 40 prosent sett opp mot samme periode i fjor, et resultat vi selvsagt er veldig godt fornøyde med, sier Wee.

Adm. dir. i Wee.no, Rune Wee.

Inn på topp 30-listen

Wee.no har nå vokst seg inn på topp 30-listen over Norges største nettbutikker, og har bred omsetningsvekst innen både anlegg, industri og landbruksutstyr. Skogbruk og landbruk øker til sammen med 70 prosent, mens maskiner til anlegg og industri øker med 27 prosent. Blant bestselgerne er ulike typer gravemaskiner, dumpere, trucker og vedmaskiner.

Rune Wee mener det er flere grunner til veksten.

– Importen og transportrutene har normalisert seg etter utfordringene vi så under COVID, og punktlige leveranser har gitt oss bedre tilgang på våre viktigste produkter. God logistikk og stort varelager er viktige faktorer, og noe vi har hatt god kontroll på i 2023, sier Rune Wee.

Weegjengen har levert i 2022.

Pris er viktigere enn før

I dagens marked tror Rune Wee at prisbildet er viktigere enn på lenge. De dyrere merkevarene velges bort til fordel for de noe rimelige merkene, nærmest uansett produktgruppe.

– Når kjøpekraften til bedrifter og privatpersoner faller, og de økonomiske utsiktene blir mer usikre, blir pris en viktigere faktor for stadig flere. Å lykkes i disse tider er dermed også forbundet med å kunne levere varer i flere og mer riktige priskategorier.

Wee er forsiktig optimist med tanke på de resterende månedene av 2023.

– Vi vet ennå ikke om høsten blir «kjøligere» enn normalt, men vi er heller ikke veldig bekymret. Pålitelige leverandører og et sammensveiset team gjør oss godt rustet for tiden som kommer, avslutter adm. dir. i Wee.no, Rune Wee.

Tilbake