Merker en økende interesse for småbruk

Merker en økende interesse for småbruk

Stadig flere kunder opplyser at de ønsker å drifte et småbruk, ofte i kombinasjon med fast jobb. – Vi merker en tydelig trend der flere nordmenn ønsker å leve en mer jordnær livsstil, forteller fagansvarlig for landbruksmaskiner, Jan Sigurd Bakken.

Wee.no, som i fjor omsatte maskiner og utstyr for over 240 millioner kroner, har den siste tiden merket en tydelig trend: Stadig flere velger seg utstyr som passer godt til rydding og drift av småbruk.

– Dette er utstyr vi normalt klassifiserer som ikke-profesjonelt, altså utstyr som passer utmerket til småbruk som ikke har stordriftsambisjoner, forteller fagansvarlig for landbruksmaskiner i Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

– Det er alt fra små traktorer og tilhørende utstyr, så som mindre beitepussere, jordfresere, flishuggere, snøfresere eller portable minigravere. Utstyr tilpasset ATV er også mer populært. Utover ryddeutstyr er det dessuten et stort fokus på vedmaskiner og vedkløyvere, som ofte er viktig utstyr for småbruk med skog, forklarer Jan Sigurd Bakken.

 

                                                                                          Jan Sigurd Bakken

 

Søker kunnskap om drift

Det er ikke bare utstyrsvalget, men også spørsmålene mange kunder stiller rundt bruk av utstyr som tydeliggjør ambisjonene, forklarer Bakken.

– Stadig flere spør om råd rundt oppstart og drift av småbruk. Mange av disse forteller at de flytter til et småbruk som de skal drifte ved siden av å ha en fast jobb. Dette er en gruppe som har begrenset kunnskap om landbruk fra tidligere, noe som også gjelder utstyret de kjøper inn.

Det er spesielt to grupper som skiller seg ut.

– I hovedsak er det par med yngre barn, eller relativt unge pensjonister, som søker denne livsstilen. Noen overtar nedlagte bruk fra nær eller fjern slekt, mens andre kjøper seg et småbruk uten driftsplikt, forklarer Bakken.

– Disse personene motiveres ikke av inntekter fra landbruket, men ønsker å jobbe med nevene, rydde, dyrke egen mat, og kanskje holde noen sauer. For mange er det viktig å gi barna en oppvekst i et landlig miljø, med nærhet til dyr og følelsen av å skape noe selv.

Mange landbrukseiendommer står ubebodde

Ifølge SSB er det i alt over 180 000 landbrukseiendommer i Norge i dag. Den ferskeste statistikken fra 2022 viser at 21 prosent av landbrukseiendommene med boligbygg er uten fast bosetting. Andelen ubebodde småbruk er størst i Nord-Norge, og minst på Østlandet.

Dette er noe vi kan håpe det blir en endring på i årene som kommer, mener Jan Sigurd Bakken. 

– Å holde liv i småbrukene rundt om i Norge er en viktigere samfunnsoppgave enn mange tror. I et land der fokuset ligger på stordrift blir denne gruppen ofte sett på som ubetydelige idealister. Faktum er likevel at småbrukere har en viktig rolle i å rydde kulturlandskap, dyrke mat og holde antallet innbyggere på landsbygda oppe. Småbrukene representerer også en viktig del av vår felles kulturarv, avslutter fagansvarlig landbruksmaskiner hos Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

 

Beitepusser for ATV benyttes ofte på småbruk.

Beitepusser Hanmey AT120 til ATV

 

 

Tilbake